Tacizin hukuksal süreci

32 okuma
13 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK)’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Cinsel taciz

MADDE 105. - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur.(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da ayni işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yari oranında arttırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Yasa maddesi gayet açık. Burada “cinsel taciz nedir?” sorusuna yanıt aramak gerekir. Hukuki tanımları bir yana bırakarak Gülnur Acar Savran’ın tanımına bakalım. Buna göre, “cinsel taciz, “kadınların kendi rızaları dışında, kendilerine rağmen, bedenlerine ve cinselliklerine yönelik her türlü davranış” tır.
Cinsel taciz diyebileceğimiz davranışlar; sözle (örneğin, cinsel içerikli söz atma), yazıyla (mektupla, cep telefonundan mesaj atarak, maille cinsel ilişki teklifinde bulunma ya da cinsel içerikli söz söyleme) veya el kol hareketleriyle (cinsel organı gösterme) gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan, bize yönelen davranışın bedenimize temas etmemesidir. Vücuda temas ettiği anda cinsel saldırı olur. Ve bu da TCK’da ayrıca “Cinsel Saldırı” suçu olarak düzenlenmiştir.
Cinsel saldırı suçu eğer şahsi bir takım ilişkilerin varlığından (hiyerarşi, hizmet, eğitim ve öğretim ilişkisi, aile içi ilişki) kaynaklanması ve nüfuzun kötüye kullanılmasıyla gerçekleşirse daha ağır bir suç oluşturur. Bu ilişkilere örnek olarak, aynı iş yerinde çalışma, mağdurun failin emrinde çalışması, eğitici-öğretici ile öğrenci arasındaki münasebet veyahut üstsoyun altsoy üzerindeki nüfuzu gösterilebilir. Bu durumda verilecek cezanın yarı oranında arttırıldığını görürüz.
Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması ise tacize uğrayan kişinin şikayetine bağlıdır. Şikayet süresi, zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla, şikayete hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren altı aydır. Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen nitelikli hallerin varlığı halinde ise, soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi değildir.
Bu tür hareketleri yapan erkeğin taciz ettiği kişiye eziyet etmesi, acı çektirmesi gerekli değil. Önemli olan cinsel bir duyguyla yönelmesidir. Örneğin failin şehvet duygusuyla mağdura şarkı, türkü vs. söylemesi cinsel tacizdir. Bu sözlerin özel bir anlam taşıması ya da anlamlı olup olmaması ise önemli değildir.

1 cevap

13 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
NE YAPACAĞIZ?

Başınıza taciz olayı nerede geldi. Diyelim İstanbul-Kadıköy’de. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na hitaben başınızdan geçen olayları anlattığınız bir dilekçe yazın. Sadece olayları anlatın. Mesajla mı rahatsız etti? Mesajları, saatlerini ve tarihlerini yazın. Telefonla arayarak mı rahatsız etti? O zaman telefon aranma saatlerinizi tek tek yazın. Size telefonda neler söyledi, onları yazın. Kısaca başınızdan geçen olayları anlatın. Yazdığınız dilekçe ve nüfus cüzdanınızla adliyeye gidin. Hazırlık Kalemini bulun. Başvurunuzu yapın. Size bir soruşturma numarası verilecek. Bu soruşturma numarasını alın. Çünkü dosyanıza bakmak için gittiğinizde bu numara ile takip edebileceksiniz.

İlgili tacizler

0 cevap 26 okuma
11 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
1 cevap 323 okuma
24 Haziran 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
0 cevap 477 okuma
0 cevap 59 okuma
17 Mart 2017 Genel kategorisinde Feminist yazdı
Taciz var sitesi sizlere uğradığınız tacizlerin diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması ve çözülmesi için bir ortam sağlar. Bu konuda dayanışma içinde olarak ne yapmanız gerektiği konusunda rehberlik eder.

Hikayenizi paylaşarak dünyaya cinsiyetçiliğin var olduğunu, kadınlar tarafından hergün karşı karşıya kalındığını ve tartışılması gereken meşru bir sorun olduğunu gösteriyorsunuz.
Teşekkür ederiz.
Sitemizde yazılan tacizlere rehberlik ve danışmanlık yapacak psikolog, rehber, sosyolog, avukat, pedagog veya bu süreçte yardım etmeye gönüllü aktivist arkadaşlara ihtiyaç duymaktayız. Lütfen üye olduktan sonra yardım etme talebini Admin kullanıcısına mesaj olarak iletiniz. Burası ancak dayanışma içinde işe yarar bunu unutmayınız.

119 taciz

46 cevap

0 yorum

367 üye

...