İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

62 gösterim
2 Nisan 2017 Sosyal Medya kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununun 105.maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. Kanun koyucu, cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için fiziksel bir temas aramamış, mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür. Bu nedenle, sosyal medya sitelerinde kişilere cinsel amaçlı olarak yazılar yazılması veyahut teklifler gönderilmesi cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir.

Sosyal medyanın her kesimden ve her yaştan insan tarafından kullanılması, kullanım için hiçbir bir nitelik ve vasfın gerekli olmaması nedenleri bu çeşit sitelerde suç işlenme oranını oldukça arttırmaktadır. Söz konusu sitelere giriş için, sadece basit bir işlemle alınabilecek olan üyelik hesabı yeterli olmaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımı hakkında ufak bir bilgiye sahip olan kişi bile, sosyal medya sitelerine üye olarak bu sitelerde istediği biçim ve şekilde paylaşım yapma imkânına sahiptir. Sitelere üyelik ve girişlerin bu kadar kolay olması nedeniyle, ağırlıklı olarak kadın ve çocukların sosyal medya sitelerinden tacize uğraması günümüzde en çok rastlanan suçlardan biri haline gelmiştir. Ülkemizde neredeyse her gün “küçük kıza sosyal medyadan taciz” veya “sosyal medyadan ahlaksız teklifte bulundu” gibi haberler karşımıza çıkmaktadır.

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununun 105.maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. Kanun koyucu, cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için fiziksel bir temas aramamış, mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür. Bu nedenle, sosyal medya sitelerinde kişilere cinsel amaçlı olarak yazılar yazılması veyahut teklifler gönderilmesi cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Bu noktada önemli olan, sosyal medya sitelerinde kişilerin yapmış oldukları gönderi paylaşımı, yorum veya yazışmanın hangi amaçla yapıldığıdır. Cinsel taciz suçunun oluşumu için fiziksel temasın aranmaması, belirtilen davranışın, sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilebilmesini olanaklı kıldığından, böylesi durumlarda TCK 105. madde uygulama alanı bulacaktır.

“Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan ikiyıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi

bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

Türk Ceza Kanununun Cinsel Taciz başlıklı maddesinde tacizin cinsel amaçlı olması üzerine vurgu yapılmıştır. Bu durumda, cinsel tacizin cezalandırılması için fiziksel temasın varlığının bir zorunluluk olmadığı noktasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre, cinsel taciz diye nitelendirebileceğimiz davranışlar; sözle (örneğin, cinsel içerikli söz atma), yazıyla (mektupla, cep telefonundan mesaj atarak, maille cinsel ilişki teklifinde bulunma ya da cinsel içerikli söz söyleme) veya el kol hareketleriyle (cinsel organı gösterme) gerçekleştirilebilir.

Günümüzde ise, ülkemizde işlenen suçlar bile değişen hayat tarzlarına ve teknolojik gelişimlere ayak uydurmuş durumdadır. Bu nedenle, son yıllarda cinsel taciz suçunun en çok rastlandığı alanlar cep telefonları ve internet ortamları haline gelmiştir. Özellikle herkes tarafından kullanıma açık olan sosyal medya siteleri ve e-posta adresleri yoluyla kişilerin taciz edilme oranları gün geçtikte artmaktadır. Dolayısıyla, cinsel taciz suçunun oluşması ve cezalandırılması için fiziksel temasın gerekli olmadığı kişilerin aklından çıkarılmamalıdır. Bu noktada kişilerin bilinçlenmesi için kendilerine karşı işlenmiş olan suçun cinsel taciz niteliğinde olduğunun farkına varmaları önemli bir adım olacaktır. Söz konusu suça maruz kalmış kişilerin bilinçlenerek suçlunun cezalandırılmasına karşı gerekli kanun yollarına başvurdukları takdirde ülke genelinde cinsel taciz suçunun bu mecralarda işlenme oranının azalacağı şüphe götürmemektedir.

Hayatımızı kolaylaştıran bilişim teknolojilerinin yukarıda sayılan eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması halinde, bu iletişim araçlarının kişinin hayatını kabusa çevirme ihtimali çok yüksektir. Kişilerin, yüz yüze yapmaya cesaret edemedikleri birçok hareket, cep telefonu veya internet aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kişiler sanal ortamda gizlenme ihtimallerinin arkasına sığınarak, gerçek hayatta yapamayacakları çirkin davranışları bu ortamlarda sergilenmekten çekinmemektedirler. Bu gibi ihtimallerin varlığı karşısında, kanun koyucu cinsel taciz suçunun telefon veya internet vasıtasıyla işlenmesi halinde cezanın ağırlaştırılmasını öngörmüştür.

Cinsel taciz suçu şikâyete tabi bir suç olmasına rağmen “posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” işlenmesi halinde nitelikli unsurların varlığı gerçeklemiş olacağından, soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi olmayacaktır. Bu husus maddenin gerekçesinde; “cinsel taciz suçunun nitelikli unsurlarının gerçekleştiği durumlarda, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine tabi değildir.” denilmek suretiyle vurgulanmıştır. Madde gerekçesinde açıkça açıklandığı gibi, sanal ortamdan taciz edilen mağdurun bu durumu herhangi bir mercie şikayet etmesine gerek yoktur. Söz konusu suçun şikâyete tabi olmaması, cinsel tacizin posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yeterli delillerin bulunmasıyla doğrudan dava açılabilecek bir duruma sokmaktadır.

Cevabınız

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

İlgili tacizler

7 cevap 45 gösterim
29 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
0 cevap 18 gösterim
18 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
0 cevap 18 gösterim
12 Mart 2017 Sosyal Medya kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
1 cevap 55 gösterim
18 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
0 cevap 47 gösterim
18 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı

Taciz var sitesi sizlere uğradığınız tacizlerin diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması ve çözülmesi için bir ortam sağlar. Bu konuda dayanışma içinde olarak ne yapmanız gerektiği konusunda rehberlik eder.

Hikayenizi paylaşarak dünyaya cinsiyetçiliğin var olduğunu, kadınlar tarafından hergün karşı karşıya kalındığını ve tartışılması gereken meşru bir sorun olduğunu gösteriyorsunuz.
Teşekkür ederiz.
Sitemizde yazılan tacizlere rehberlik ve danışmanlık yapacak psikolog, rehber, sosyolog, avukat, pedagog veya bu süreçte yardım etmeye gönüllü aktivist arkadaşlara ihtiyaç duymaktayız. Lütfen üye olduktan sonra yardım etme talebini Admin kullanıcısına mesaj olarak iletiniz. Burası ancak dayanışma içinde işe yarar bunu unutmayınız.

119 taciz

46 cevap

0 yorum

359 üye

...